Administratief beheer

Verplichtingen en noodzakelijke werkzaamheden voor
VvE als rechtspersoon en als lid of bestuurslid van VvE

Cluster Beheer
expertise

Jaarlijkse ledenvergadering organiseren en bijwonen

 • Uitnodigen eigenaren
 • Opstellen presentielijst met volmachten
 • Agenda opstellen en versturen
 • Verzending van bijlagen m.b.t. agendapunten
 • Opstellen en verzending notulen
 • Opvolging/coordinatie van aktiepunten vanuit de ledenvergadering
  die onder VvE vallen

 Verplichte bijdrage aan VvE

 • Incasseren en administreren daarvan
 • bewaken van openstaande saldi
 • in overleg met bestuur nemen van rechtsmaatregelen jegens wanbetalers

 Voeren en beheren van dagelijkse geautomatiseerde boekhouding

 • Controleren van facturen
 • Betalen van rechtmatige en correct bevonden facturen
 • Openen en administreren van ABN betaalrekening op naam van VvE
 • Opmaken van de jaarstukken, zoals exploitatierekening en balans
 • Verstrekken avn alle noodzakelijke informatie richting kas controle commissie

 Verzekeringen

 • Advies betreffende wat en hoe te verzekeren
 • Administreren van de afgesloten verzekeringen
 • Aanmelden en afhandelen van bij de verzekering ingediende schadeclaims