Disclaimer

Goed onderhoud staat garant voor waardebehoud

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.Clusterbeheer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cluster Verenigingen Beheer BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cluster Verenigingen Beheer BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cluster Verenigingen Beheer BV.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cluster Verenigingen Beheer BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Cluster Verenigingen Beheer BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Cluster Verenigingen Beheer BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.Clusterbeheer.nl op deze pagina.

Snelle response

Met Cluster VVE beheer heeft u zorgeloos woonplezier en geen omkijken naar het onderhoud en de financiële afwikkeling binnen uw vereniging van eigenaars.

Scherpe tarieven

Wij hanteren maximale transparantie en vaste VvE beheer tarieven. Zonder vervelende verrassingen achteraf. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Transparant beheer

Het is zelfs mogelijk dat het bestuur een eigen inlogcode krijgt zodat zij vanuit huis inzicht heeft in de financiële gegevens.

Vakkundig beheren

Wij onderscheiden ons, door als een van de weinige beheerders gespecialiseerde bouwtechnische medewerkers in dienst te hebben.