Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/clusterbeheer/domains/clusterbeheer.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/clusterbeheer/domains/clusterbeheer.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Algemeen bestuur | Clusterbeheer

Algemeen bestuur

Verplichtingen en noodzakelijke werkzaamheden voor
VvE als rechtspersoon en als lid of bestuurslid van VvE

Cluster Beheer
expertise

Jaarlijkse ledenvergadering organiseren en bijwonen

 • Uitnodigen eigenaren
 • Opstellen presentielijst met volmachten
 • Agenda opstellen en versturen
 • Verzending van bijlagen m.b.t. agendapunten
 • Opstellen en verzending notulen
 • Opvolging/coordinatie van aktiepunten vanuit de ledenvergadering
  die onder VvE vallen
 

 

 Verzekeringen

 • Advies betreffende wat en hoe te verzekeren
 • Administreren van de afgesloten verzekeringen
 • Aanmelden en afhandelen van bij de verzekering ingediende schadeclaims

 Juridische zaken

 • Deponeren naam en adresgegevens bij KvK, c.q. wijzigingen doorvoeren namens VvE
 • Aaanleggen van register van huiseigenaren (leden van VvE) en administreren van mutaties daarin
 • Voeren van correspondentie omtrent formele financiele zaken
 • Deponeren van financiële stukken
 • Archiveren van alle stukken die betrekking hebben op de VvE met in acht neming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen

 Toezichthouder

Toezicht houden op naleving door eigenaren en/of gebruikers van:

 • de akte van levering/bestemming/splitsing,
 • het huishoudelijk reglement,
 • de besluiten van de vergadering
 • het (doen) nemen van (rechts) maatregelen jegens hen die deze bepalingen overtreden c.q. niet naleven.

Cluster VVE Beheer: onze diensten op een rij

VVE BEHEER

Cluster Beheer is de aangewezen partij om uw vereniging (de VVE) in alle noodzakelijke aktiviteiten te ondersteunen.

Lees meer

VASTGOED BEHEER

Beheer van vastgoed in de breedste zin van het woord is vandaag de dag belangrijk om uw eigendown (huis, kantoor, bedrijfspand) in goede staat te houden of te brengen.

Lees meer

VERHUUR

Wij dragen ook zorg voor het verhuren van vastgoed objecten welke bij ons in beheer zijn.

Lees meer