Vastgoedbeheer

Beheer van vastgoed in de breedste zin van het woord: een ‘must’ vandaag de dag.
Of dat nu huizen, kantoorpanden, kleinschalige bedrijfspanden zijn, beheer daarvan is altijd noodzakelijk.

Vanaf aankoop is het object dan ook onderhavig aan beheer in de ruimste zijn van het woord.
Niet alleen het financiële beheer maar ook technisch beheer, onderhoud, renovatie, reparatie en verkoopklaar maken. Clusterbeheer heeft alle expertise in huis om uw vastgoed goed te beheren zodat u zich volledig kunt richten op uw core business en niet veel tijd moet besteden aan het beheer van uw kostbare vastgoed.

Bij eventueel verhuur er van kan de vastgoed beheerstak van Clusterbeheer u de zorgen uit handen nemen ten aanzien van het innen van huurpenningen, de communicatie met huurder, service verlening en alles wat met dagelijks beheer te maken heeft.

Waardebehoud en niet zelden waardevermeerdering is het resultaat van goed en tijdig vastgoedbeheer.Eigenaren van bedrijfspanden, woonhuizen en/of kantoorcomplexen besteden het beheer van vastgoed graag uit aan een daarin gespecialiseerd bedrijf waarin de vele noodzakelijke expertises verenigd zijn.Cluster Beheer is de partij die alle denkbare technisch onderhoud onder haar dak heeft verenigd.
Een service apparaat waarmee snel en adequaat bij calamiteiten service kan worden verleend zonder dat de vastgoed eigenaar daarmee direct wordt belast.
Ruitschade, verwarmingsproblemen, elektrische storingen, lekkages, inbraakschade, een paar voorbeelden van calamiteiten waar Clusterbeheer zorg draagt voor een adequate opvolging van de melding. De vastgoed eigenaar wordt daarmee ontzien en ontzorgd.Clusterbeheer doet voor u onderhoud, calamiteiten beheer en technisch beheer.
Ook bij renovatie, vernieuwbouw of uitbreiding zal Cluster beheer ook de zaken qua vergunningen en afstemming met de lokale wet- en regelgever verzorgen.

Clusterbeheer speelt eveneens een rol als het gaat om het verhuur van woonhuizen, kantoorpanden (of gedeelten  daarvan) en andere bedrijfspanden.
Van het afsluiten van huurcontracten tot het innnen van de huurpenningen. Als vastgoed beheerder in de  uitvoerende sfeer uw vastgoed te gelde maken.
Daarmee ook de aan te spreken persoon inzake betalingsachterstanden waar Cluster beheer uiterst consequent op  toeziet en tijdig de (rechts) maatregelen neemt om de achterstand-situatie te ‘repareren’.
Weer een zorg minder voor de vastgoed eigenaar.
Wilt u meer weten omtrent Cluster beheer en wat zij voor u kunnen betekenen? Maak contact en wellicht is dat het  begin van een goede en zinvolle samenwerking.

Cluster VVE Beheer: onze diensten op een rij

VVE BEHEER

Cluster Beheer is de aangewezen partij om uw vereniging (de VVE) in alle noodzakelijke aktiviteiten te ondersteunen.

Lees meer

VASTGOED BEHEER

Beheer van vastgoed in de breedste zin van het woord is vandaag de dag belangrijk om uw eigendown (huis, kantoor, bedrijfspand) in goede staat te houden of te brengen.

Lees meer

VERHUUR

Wij dragen ook zorg voor het verhuren van vastgoed objecten welke bij ons in beheer zijn.

Lees meer